50% zniżki

Categories :

Uwaga wędkarze! GRWŁ informuje, że wszyscy wędkarze posiadający roczne zezwolenia nabyte do końca lutego bieżącego roku a nie mogący wędkować w ciągu całego sezonu z powodu ogłoszonego stanu epidemii w Polsce oraz ograniczeń nakładanych przez urzędy panstwowe, wszyscy ci wędkarze uzyskają 50% zniżkę od cen zezwoleń GRWŁ emitowanych w kolejnym sezonie roku 2021-go.

Powyższe oświadczenie będzie aktualne w przypadku nie odebrania gospodarstwu rybacko wędkarskie mu prawa dalszego użytkowania odcinków rzek Narwi nr 5 i Pisy nr 1, 2 przez urzędy państwowe o co nasze gospodarstwo aktualnie zabiega. Informujemy jednocześnie, że żadne ograniczenia w wędkowaniu nie dotyczyły i nie dotyczą użytkowanych przez GRWŁ jezior ujętych w zezwoleniach rocznych i opisanych na naszej stronie internetowej.