INFORMACJA

Categories :

Niniejszym informujemy wędkarzy, że w roku 2017 obowiazuje ścisłe przestrzeganie zapisów prawnych Ustawy z dn. 18 kwietnia 1985 o rybactwie śródlądowym, obligujące uprawnionych do rybactwa poprzez działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, do sprawozdawczości z podejmowanych działań w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.
W związku z powyższym, w przypadku posiadania przez wędkarza zezwolenia posiadającego rejestr połowu, obowiązkowe jest jego wypełnianie.