List do Państwowej Straży Rybackiej

Categories :
Gospodarstwo Rybackie Łomża
ul. Nowogrodzka 37
18-400 ŁomżaPaństwowa Straz Rybacka
Komenda Wojewódzka w
Suwałkach

Załączone w liście do Państwa wzory zezwoleń Gospodarstwa Rybackiego Łomża stanowią ścisłą wykładnię informacji oraz danych zawartych w nowo zaopiniowanych operatach rybackich zatwierdzonych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie po wyrażaniu zgody na zapisy w nim zawarte, oraz po ich podpisaniu przez wszystkich współużytkowników obwodów rybackich Rzaka narew Nr 5, Rzeka Pisa Nr 1, Rzeka Pisa Nr 2 tj. Mirosława Aleksandra Goduli, Andrzeja Sadowskiego i Bogusława Wyszyńskiego. Operaty rybackie na w/w obwody rybackie zostały włączone przez RZGW Warszawa do umów użytkowania wyżej wymienionych obwodów i są prawnymi dokumentami na podstawie którychuprawniony do rybactwa prowadzi nadzorowana przez Marszałka Województwa racjonalną gospodarkę rybacką.
W związku z powyższym wszystkie inne lub podrobione zezwolenia, które ewentualnie mogą ujawnić podczas swojej kontroli strażnicy Państwowej Straży Rybackiej powinny być traktowane jako próba oszustwa i wyłudzenia pieniedzy należnych dla Gospodarstwa Rybackiego Łomża z siedzibą w Łomży ul. Nowogrodzka 37.

Z poważaniem

Mirosław Aleksander Godula