Informacja na nabytych zezwoleniach wędkarskich

Categories :
Uwaga wędkarze!
 
Rekompensaty dla wędkarzy w wysokości 105zł będą wypłacane za specjalnym pokwitowaniem tylko do wysokości posiadanych środków budżetowych dostępnych u dystrybutorów dotychczas nie rozliczonych z gospodarstwem Rybacko-wędkarskim z Łomży.
Ze wzgledu na brak w gospodarstwie środków pieniężnych zainwestowanych wcześniej w materiał zarybieniowy na zarybienia roku 2020, pozostała część rekompensat będzie sukcesywnie zwracana wędkarzom po rozpatrzeniu spraw sądowych wniesionych przeciwko urzędowi Wody Polskie w Białymstoku.Termin rozstrzygnięcia spraw będzie podany na naszej stronie internetowej.
Za zaistniałe utrudnienia wynikłe nie z naszej winy mimo wszystko serdecznie przepraszamy.