Informacja na nabytych zezwoleniach wędkarskich 3

Categories :

W nawiązaniu do poprzednich informacji dotyczących wydanych wędkarzom zezwoleń GRWŁ na połowy ryb m. in. w rzece Narew nr 5 oraz Pisa nr 1 i 2 w roku 2020 – uprzejmie informujemy, że sprawa sądowa pomiędzy GRWŁ a Wodami Polskimi odbędzie się w połowie października tego roku a dotyczyć ona będzie zawarcia ugody pomiędzy ww. stronami na kontynuację rybackiego użytkowania przez GRWŁ dotychczas użytkowanych odcinków rzeki Narew i Pisa.
W związku z powyższym mamy nadzieję uregulować wszelkie zobowiązania gospodarstwa do końca bieżącego roku.