Spółka Akcyjna PEPEES z Łomży

Categories :

Już po raz kolejny w roku 2018 jako sponsor w zarybieniach rzeki Narew szczupakiem, uczestniczyła aktywnie Spółka Akcyjna PEPEES z Łomży. Spółka zakupiła w ramach pomocy w zarybieniach rzeki Narew ponad 166 000 szt. żerującego wylęgu szczupaka a także jej przedstawiciele byli obecni podczas zarybień. Tak więc łomżyńskie zakłady przemysłowe mają na celu nie tylko działania na rzecz ochrony środowiska ale rownież przeznaczają część swoich zysków wspomagając finansowo Gospodarstwo Rybackie Łomża. Dzięki takiej współpracy ceny zezwoleń na wędkowanie dla wędkarzy z Łomży mogą być korzystniejsze.