Kategoria: Aktualności

Kontynuacja dzierżawy Narwi i Pisy 2

W związku z aktualnym wyjaśnianiem problemu kontynuacji prowadzenia przez gospodarstwo racjonalnej gospodarki rybackiej na odcinkach rzeki Narwi nr5 i rzeki Pisy nr1 i nr2, zawiesiliśmy dystrybucje oraz wszystkie rozliczenia z dystrybutorami i wędkarzami a dotyczące zezwoleń dla wędkarzy w roku 2020 do czasu wyjaśnienia wyżej wymienionej sprawy.

Aktualności

Kontynuacja dzierżawy Narwi i Pisy

 

Aktualności

Biuro GRWŁ w Łomży ul. Nowogrodzka 37

W sezonie wędkarskim 2020r. biuro GRWŁ w Łomży ul. Nowogrodzka 37, nie rozprowadza zezwoleń na wędkowanie dla wędkarzy indywidualnych. Rozprowadzaniem zezwoleń zajmują się wszystkie inne dotychczasowe punkty dystrybucyjne. Ceny zezwoleń rocznych pozostają na poziomie ubiegłorocznym do 31 marca 2020r..

Aktualności

Zezwolenia ulgowe na sezon 2020

UWAGA WĘDKARZE! Zezwolenia na sezon 2020 ulgowe z rejestrami połowów będą dostępne tylko do dnia 31.03.2020r. za zwrotem zezwoleń z 2019 roku. Po tym terminie dostępne będą tylko zezwolenia bez załącznika rejestrowego. Ceny zezwoleń do końca marca 2020 pozostają na poziomie roku 2019.

Aktualności

Życzenia Noworoczne!

Gospodarstwo Rybacko Wędkarskie Łomża życzy wędkarzom w roku 2020 SZCZĘŚCIA OSOBISTEGO i OBFITYCH POŁOWÓW, a w tym „ŁAMANIA KIJA” NA REKORDOWYCH OKAZACH… MIROSLAW ALEKSANDER GODULA, BOGUSLAW WYSZYŃSKI, ANDRZEJ SADOWSKI.

Aktualności

List do Państwowej Straży Rybackiej

Gospodarstwo Rybackie Łomża ul. Nowogrodzka 37 18-400 ŁomżaPaństwowa Straz Rybacka Komenda Wojewódzka w Suwałkach Załączone w liście do Państwa wzory zezwoleń Gospodarstwa Rybackiego Łomża stanowią ścisłą wykładnię informacji oraz danych zawartych w nowo zaopiniowanych operatach rybackich zatwierdzonych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie po wyrażaniu zgody na zapisy w nim zawarte, oraz po ich […]

Aktualności

INFORMACJA

Niniejszym informujemy wędkarzy, że w roku 2017 obowiazuje ścisłe przestrzeganie zapisów prawnych Ustawy z dn. 18 kwietnia 1985 o rybactwie śródlądowym, obligujące uprawnionych do rybactwa poprzez działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, do sprawozdawczości z podejmowanych działań w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. W związku z powyższym, w przypadku posiadania przez wędkarza zezwolenia posiadającego rejestr połowu, […]

Aktualności

GRW Łomża

Aktualności

HEXABANK sponsorem zarybień wód 2018

Informacja: Kolejnym sponsorem zarybień wód użytkowanych przez Gospodarstwo Rybacko – Wędkarskie Łomża jest HEXABANK w Piątnicy. Spółdzielczy bank udzielił nam pomocy finansowej sponsorując część zarybień narybkiem letnim suma w roku 2018.  Serdecznie dziękujemy w imieniu wędkarzy z Łomży, Piątnicy i okolic.

Aktualności

Spółka Akcyjna PEPEES z Łomży

Już po raz kolejny w roku 2018 jako sponsor w zarybieniach rzeki Narew szczupakiem, uczestniczyła aktywnie Spółka Akcyjna PEPEES z Łomży. Spółka zakupiła w ramach pomocy w zarybieniach rzeki Narew ponad 166 000 szt. żerującego wylęgu szczupaka a także jej przedstawiciele byli obecni podczas zarybień. Tak więc łomżyńskie zakłady przemysłowe mają na celu nie tylko […]

Aktualności
pozycjonowanie stron Częstochowa